Vedúci sekretariátu

3926

Moldava nad Bodvou Kontaktné údaje stredisko Košice-okolie: Ostrovského 1, 040 01 Košice prevádzka: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou Vedúci strediska: Ing. Juraj Harmoš Tel.: 055 / 46 02 052 E - mail: sekretariat@scksk.sk GPS: 48 36' 22" N, 20 59' 58" E

Urobil tak ešte pred otváraním ob. Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúci sekretariátu primátora. K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke. výberové   Vedúci Sekretariátu Prezidenta Ukrajiny Viktora Juščenka (2006–2009).

  1. Je tam limit na paypal prevody
  2. Bank of america prihlásenie do súkromnej banky
  3. Aká mena sa v španielsku používa teraz
  4. Codracking reddit
  5. Wunder quark kde kúpiť
  6. Procesu tvorby peňazí bankovým systémom
  7. Peňaženka tierion tnt

Riaditeľ: Ing. Ľubica Haladov 1112012 Vedúci kancelárie, sekretariátu ústredného štátneho orgánu 1112013 Najvyšší predstaviteľ verejnoprávnej inštitúcie 1112999 Vysoký štátny úradník inde neuvedený 1113 Predstavitelia obcí a vyšších územných samosprávnych celkov 1113002 Starosta e-mail: sekretariat@155.sk VEDÚCI ODBORU ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI MUDr. Július Pavčo tel.: +421 2 6820 7313 e-mail: julius.pavco@155.sk VEDÚCI ODBORU INF. A KOM. TECHNOLÓGIÍ Ing. Marián Podmajerský, PhD tel.: +421 917 444 229 Organizačná štruktúra Vedúci katedry: Zástupca vedúceho katedry: Tajomníčka katedry: Sekretariát: ZIMAN Ján, prof., RNDr., CSc.KOVAĽAKOVÁ Mária, doc Adresa ústavu: Ústav lekárskej biofyziky Jesseniova lekárska fakulta UK Malá Hora 4 03601 Martin Telefón sekretariát: 043/2633406 VoIP: 41406 vedúci zamestnanci: +421 31 7832106, +421 31 7832138, +421 31 7832117, Služby pre verejnosť/klientska zóna: register:+421 31 7832109,+421 31 7832113,+421 31 7832133,+421 31 7832207-8; správa:+421 31 7832110,+421 31 7832134,+421 31 7832140 Vedúci Kancelárie prezidenta SR JUDr. Ján Šoth viac informácií Osobný úrad Mgr. Otília Sokolová vedúca osobného úradu Telefón: 02/ 57 888 173 Fax: 02/ 57 888 105 viac informácií Sekretariát prezidenta republiky RSDr. Marián Parkányi riaditeľ sekretariátu Štúdium na fakulte garantujú profilujúce katedry, ktorých pedagógovia patria medzi uznávaných odborníkov v daných oblastiach. Mnohí z nich získali za svoju umeleckú a vedeckú tvorbu významné domáce i medzinárodné ocenenia.

ga.sekretariat@uvzsr.sk Epidemiológia vedúci oddelenia 031/ 780 67 25 031/ 78 33 312 ga.sulekova@uvzsr.sk Oddelenie epidemiológie 031/ 78 33 329 031/ 78 33 322 031/ 78 33 321

Vedúci sekretariátu

Pavol Rapavý, pavol.rapavy @szaa.org. V zmysle Stanov § 11, v mene organizácie konajú predseda alebo vedúci sekretariátu. Radu SZA môžete kontaktovať na adrese rada @szaa.org, prípadne na poštovej adrese: SZA Tomášovská 63, 979 01 Rimavská Sobota.

© MZ SR 2011 | Vaše otázky zasielajte na adresu office@health.gov.sk | Mapa stránky | A..Z Index | Odkazy | Napíšte nám | Fotogaléria | Vyhlásenie o

9 3. Vedúci sekretariátu generálneho riaditeľa inšpekcie, najmä: a) ukladá úlohy zamestnancom sekretariátu a kontroluje ich plnenie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava Víťazka Miroslav, Ing. - Vedúci Oblastnej správy majetku Zvolen, tel: 045/229 4900, 0903 585 418 O nás Profil spoločnosti Generálne riaditeľstvo Oblastné riaditeľstv á Vnútorné organizačné jednotky Správa majetku ŽSR Bratislava Centrum logistiky a obstarávania Vedúci štátni zamestnanci v kancelárii (1) Úlohy kancelárie plnia štátni zamestnanci a zamestnanci. (2) Vedúci štátni zamestnanci v kancelárii sú: a) vedúci kancelárie, b) riaditelia odborov, c) vedúci oddelení, d) vedúci osobného úradu.

Romana Švec Ferenczyová referentka Tel.: 02/ 4826 4205 E-mail: romana.svec@region-bsk.sk. REFERÁT CIVILNEJ OCHRANY. Mgr. Dušan Slovák Vedúci sekretariátu zodpovedá za plnenie tej časti mestského rozpočtu, ktorý spravuje, zodpovedá za predbežnú finančnú kontrolu svojho oddelenia v súlade so zákonom o kontrole, pripravuje odborné podklady pre činnosti vyplývajúce pre mesto zo zákona č. 211/2000 Z. z.

Vedúci sekretariátu

Henrieta MICHALČOVÁ : štátny radca, vedúca oddelenia COaKP odboru KR OÚ Košice, Komenského 52, 041 26 Košice: 2. člen: MVDr. Ingrid JURUŠOVÁ: hlavný radca oddelenia COaKP odboru KR OÚ Košice, Komenského 52, 041 26 Košice: 3. člen: Ing. Ivan UHLIARIK: hlavný radca oddelenia COaKP odboru KR OÚ sk Referent + finančný asistent + sekretariát + vedúci oddelenia (alebo jeho zástupca) + vedecká a technická podpora a zber údajov o licenciách a úlovkoch: 0,95 FTE, z toho 0,75 vo výške 132 000 EUR/rok a 0,2 vo výške 70 000 EUR/rok. vedúci Koordinačného strediska IZS Košice, odbor KR OÚ Košice, Komenského 52, 041 26 Košice: 11. člen: Ing. Norbert TAKÁČ: vedúci, odbor obrany štátu OÚ Košice, Komenského 52, 041 26 Košice: 12.

Inšpektorát a) riaditeľ inšpektorátu, b) vedúci odboru. 2. Bezprostredne nadriadený zamestnanec: vedúci sekretariátu. Orientačná dĺžka odbornej praxe: Viac ako 6 rokov. Bezprostredne podriadení zamestnanci:. 10.

Marek Cimbala, PhD. Riadi vedúci sekretariátu. Za svoju činnosť zodpovedá prednostovi MsÚ. Vedúci sekretariátu zodpovedá za plnenie tej časti mestského rozpočtu, ktorý spravuje, zodpovedá za predbežnú finančnú kontrolu svojho oddelenia v súlade so zákonom o kontrole, pripravuje odborné podklady pre činnosti vyplývajúce pre mesto zo zákona č. 211/2000 Z. z. a z nariadení mesta a sekretariátu primátora. Vedúci oddelení kancelárie primátora a vedúci sekretariátu primátora zodpovedajú za svoju činnos ť riadite ľovi kancelárie primátora.

Tamás Hardi, PhD., tel. 037/6408 837, e-mail: thardi@ukf.sk ga.sekretariat@uvzsr.sk Epidemiológia vedúci oddelenia 031/ 780 67 25 031/ 78 33 312 ga.sulekova@uvzsr.sk Oddelenie epidemiológie 031/ 78 33 329 031/ 78 33 322 031/ 78 33 321 Katolícka univerzita v Ružomberku Fakulta Zdravotníctva Námestie A. Hlinku 48 034 01 Ružomberok Moldava nad Bodvou Kontaktné údaje stredisko Košice-okolie: Ostrovského 1, 040 01 Košice prevádzka: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou Vedúci strediska: Ing. Juraj Harmoš Tel.: 055 / 46 02 052 E - mail: sekretariat@scksk.sk GPS: 48 36' 22" N, 20 59' 58" E Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Vedúci sekretariátu (M/Ž) Vedúci sekretariátu (M/Ž) Referencia: SRB/AD/2020/003. Dátum uzávierky: Voľné pracovné miesta, poradenstvo pri voľbe povolania, opisy zamestnaní slovenského trhu práce, mzdy na Slovensku, aktuálne spravodajstvo. vedúci sekretariátu riaditeľky úradu Tel.: 02/ 4826 4203 E-mail: jan.cimbora@region-bsk.sk. Andrea Klasová asistentka riaditeľky úradu Tel.: 02/ 4826 4200 E-mail: andrea.klasova@region-bsk.sk.

switcheo ico
recenze peněženky blockchain.info
bude další konzole xbox
záleží adresa na mém šeku
výhody cestování jedním kapitálem v rámci jednoho podniku
celebrity čisté jmění gen simmons

Preložiť slovo „vedúca sekretariátu“ zo slovenčiny do angličtiny.

211/2000 Z. z. a z nariadení mesta a sekretariátu primátora. Vedúci oddelení kancelárie primátora a vedúci sekretariátu primátora zodpovedajú za svoju činnos ť riadite ľovi kancelárie primátora.